Merel De Prins: doodgereden door veroordeelde bestuurder zonder rijbewijs

Vandaag vijf jaar geleden, op 28 oktober 2015, stond de wereld plots stil voor de familie De Prins uit Eppegem, hun kennissen, en vele landgenoten. Hun dochter van twaalf, Merel, werd die middag van de weg gemaaid terwijl ze van school naar huis fietste. Ze overleed later die dag in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De jonge dader reed veel te snel in de bebouwde kom, zijn voertuig was niet verzekerd, hij was op het moment van het ongeval ontzet uit het recht tot sturen, en hij pleegde vluchtmisdrijf. Hij sloeg op de vlucht naar het buitenland, maar gaf zich een paar dagen later dan toch aan bij de politie. Intussen was gebleken dat de jongeman nooit een rijbewijs had gehaald, maar wel al 18 veroordelingen had opgelopen voor rijden zonder rijbewijs en vijf voor rijden ondanks een rijverbod.

Rotte appels in het verkeer

Kamerlid Joy Donné noemt het “een typevoorbeeld van de hardleerse verkeerscrimineel”. “Zoals er, spijtig genoeg, nog té veel op onze wegen rondrijden. Dat blijkt ook uit een recente grote studie van VIAS rond verkeersrecidive. Van wie veroordeeld werd tot een verval van recht tot sturen bleek 86 procent nadien nóg eens veroordeeld te zijn, meer dan de helft daarvan zelfs binnen het eerste jaar. Eén tiende van deze recidivisten liep zelfs meer dan 20 nieuwe veroordelingen op! Er rijdt dus wel degelijk een harde kern van rotte appels rond die een groot deel van de verkeersslachtoffers op hun geweten hebben.”

Mercuriusdatabank: eindelijk zicht op status rijbewijs

Kamerlid Wouter Raskin beaamt. “Ook de eerste resultaten met betrekking tot de Mercurius-databank wijzen op een groot probleem van verkeersrecidive bij verval van het recht tot sturen. Sinds 18 juni van dit jaar hebben onze politiepatrouilles eindelijk een accuraat zicht op de werkelijke status van het rijbewijs van een bestuurder. Tot 20 augustus voerden zij dagelijks al gemiddeld een kleine 700-tal bevragingen in het systeem in, vooral over bestuurders die vreemd rijgedrag vertoonden of betrokken waren in een ongeval. Eén zesde van die gecontroleerde bestuurders bleek gekend voor een verval van het recht tot sturen! Dat zijn toch niet meteen geruststellende cijfers...”

ANPR + Mercurius = gerichter controleren

“Die Mercurius-databank van de rijbewijzen zou nog véél efficiënter aangewend kunnen worden”, vult Kamerlid Joy Donné aan. “Nu moeten de politiediensten immers eerst een bestuurder staande houden alvorens ze de staat van diens rijbewijs kunnen nagaan. Door een koppeling met het ANPR-netwerk zouden de politiediensten gerichtere controleacties kunnen voeren. Via een vaste of mobiele camera kunnen de verdachte voertuigen dan eerst uitgefilterd worden, waarna enkel de bestuurders daarvan uit het verkeer kunnen worden gehaald om hen aan een doorgedreven controle te onderwerpen.”

Burger verdient veiliger verkeer

Kamerlid Wouter Raskin besluit: “Tijdens parlementaire debatten rond verkeersrecidive komt steeds naar boven dat een voldoende hoge pakkans en een snelle en efficiënte strafuitvoering essentieel zijn om dit probleem beter aan te pakken. We doen de regering hier een concreet constructief voorstel waarbij zij met een kleine technische en financiële inspanning de pakkans voor deze verkeersrecidivisten spectaculair kan vergroten. Elke burger verdient een veiliger verkeer. Dat de regering er dan maar snel werk van maakt!”