België heeft steeds een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van dit OESO-akkoord, waaraan een honderdtal landen meewerken en dat meer dan 1100 bestaande bilaterale belastingverdragen overkoepelt. Het nieuwe akkoord is erop gericht om meer coherentie en systematiek in die verdragen aan te brengen. De eerste aanpassingen ervan worden volgend jaar al verwacht.

Achterpoortjes sluiten

Het nieuwe OESO-akkoord stelt overheden in staat om achterpoortjes binnen de bestaande internationale belastingwetgeving te sluiten. Zo moet het helpen voorkomen dat bedrijfswinsten verdwijnen of artificieel verschuiven naar landen met lage of zelfs geen belastingen. Daarom focust het akkoord ook op een verdere internationale samenwerking en gegevensuitwisseling. De nadruk ligt daarbij op efficiëntie. Bovendien biedt het akkoord de mogelijkheid om bemiddeling tussen verschillende betrokken partijen en overheden beter te laten verlopen, zodat belastingbetalers meer rechtszekerheid krijgen.

“De Panama Papers, LuxLeaks, SwissLeaks en andere onthullingen van de voorbije jaren hebben aangetoond dat fiscale fraude en belastingontduiking niet stoppen aan de landsgrenzen. En dus moet de strijd ertegen ook op internationaal vlak worden gevoerd. Nu het internationale net zich rond dergelijke praktijken begint te sluiten, zullen ook onze eigen instrumenten tegen fiscale fraude en ontwijking aan slagkracht winnen”, besluit minister Van Overtveldt.