In de sector van de grote winkelbedrijven heeft de digitale revolutie in onze consumptie geenszins geleid tot nieuwe jobs. Een te rigide arbeidswetgeving maakt dat bedrijven hun werkzaamheden niet kunnen uitvoeren zoals zij dat wensen. Zij zoeken dan ook naar locaties waar dit wel kan. België is in de voorbije jaren minstens 30.000 potentiële jobs aan de nabije buurlanden verloren, omdat er te laat gereageerd werd op die nieuwe manier van consumeren.

Er moet dan ook werk worden gemaakt van een aantal initiatieven die ons voorbereiden op de toekomst. Een wetgevend kader dat innovaties in e-commerce stimuleert en op die manier zorgt dat onze werknemers en werkgevers binnen kmo’s en start-ups profiteren van de economische groei die daardoor ontstaat.

Werkbaar en wendbaar werk

Met de belanghebbende organisaties werd vorig jaar een kader- cao afgesloten die nachtwerk in de sector van de winkelbedrijven mogelijk maakt. Die kader-cao is via de wet Werkbaar en Wendbaar Werk in de arbeidswet verankerd.

Deze initiatieven vinden in de praktijk geen doorvoering. De wetswijziging houdt vast aan artikel 38 van de Arbeidswet, dat een akkoord voorschrijft van ‘alle’ vakbondsafvaardigingen op ondernemingsniveau alvorens nachtarbeid kan worden ingevoerd. Dat geeft uiteindelijk een ‘nee’ als resultaat. Schrap die voorwaarde en beperk ze tot akkoord door één van de vertegenwoordigde vakbonden.

Bewuste keuze

Volgens de oppositie vormt nachtarbeid een inbreuk op de ontwikkeling van het privéleven van de arbeider, heeft het een funeste invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en zijn arbeidsomstandigheden overal slecht.

Onbegrijpelijke standpunten, wanneer je weet dat nachtarbeid in andere sectoren al decennialang veelal probleemloos verloopt. Mensen kiezen bewust voor dit statuut met alle financiële en andere voordelen die er uiteraard aan gekoppeld zijn. Want een vrijbrief mag die nachtarbeid echt niet zijn.

Moeten wij in de toekomst slachtoffers van verkeersongevallen dan aan de deur van ziekenhuizen laten staan, omdat verpleegkundigen geen nachtarbeid mogen presteren? Mogen criminelen ’s nachts hun gang gaan, omdat nachtarbeid onmogelijk is voor politieagenten? Moeten wij onze bedrijven in de havens ’s nachts stilleggen?

Voor ik parlementslid werd, was ik zelf ook arbeider. Ik heb toen zelf bewust kunnen kiezen voor nachtarbeid, drieploegenstelsel en weekendarbeid. Waarom krijgt niet elke werknemer die keuze?