Eind mei stelt eurocommissaris voor Transport Violeta Bulc haar plannen voor om de werking van de Europese transportsector te verbeteren. Het Europees Parlement neemt met een resolutie nu alvast een eigen positie in. Europarlementslid Helga Stevens vindt een al te verregaande Europese harmonisering qua sociale wetgeving een slecht idee: “We moeten de achterpoorten in de Europese regels sluiten en de transportsector opwaarderen.”

Transportsector opwaarderen

Demesmaeker hoopt dat het Europees Hof van Justitie het advies van de advocaat-generaal volgt, waardoor het ook niet langer toegelaten is om de wekelijkse rusttijden in de vrachtwagen door te brengen. “Als het Hof die redenering volgt, is dat een belangrijke overwinning in de strijd tegen sociale dumping”, aldus Demesmaeker. “Het zal daardoor een pak moeilijker worden voor schimmige firma’s om een beroep te doen op onderbetaalde en onopgeleide chauffeurs. Een goede zaak voor onze Vlaamse kmo’s, die wél de regels volgen.”

Logistieke draaischijf Vlaanderen

Sociale dumping, dodelijke uitstootgassen en de talloze verkeersslachtoffers smeken om een betere samenwerking. Demesmaeker hoopt dat de Europese Commissie begrijpt dat de situatie dringend moet veranderen. “De Europese transportsector is van onschatbare waarde voor onze economie en creëert werkgelegenheid voor zo’n vijf miljoen Europeanen”, vervolgt hij. “Door de logistieke draaischijf die Vlaanderen is, spelen onze Vlaamse transporteurs daarin een cruciale rol. De Vlaamse transportsector zorgt voor een toegevoegde waarde van 9,2 procent op het Vlaamse bbp. De sector verdient dan ook onze volle ondersteuning.”