Vlaams Parlementslid en arbeidsmarktexpert Axel Ronse leidde beide sprekers in. Hij zette de stille kampioenen van de Vlaamse economie in de verf: “We zijn koploper in de productie van diepvriesgroenten, bijna de helft van het textiel in de wereld wordt gemaakt met Vlaamse machines en de ganse wereld kijkt naar ons wanneer het gaat over het internet der dingen. Wie Vlaanderen een toekomst wil geven, moet zijn verleden begrijpen. Dat begint met een helder inzicht in zowel wie onze welvaart heeft gecreëerd als in de omstandigheden waarin dat gebeurde. Het is een mirakel dat Vlaanderen zo'n mooi bedrijfsleven heeft opgebouwd ondanks tweehonderd jaar Belgisch beleid, dat zich onder meer richtte op het eindeloos in stand houden van de eens zo florerende Waalse steenkoolindustrie. Daar draait deze eerste studievoormiddag om. ”

Verder durven hervormen

Professor economische geschiedenis Erik Buyst (KUL) schetste het bredere historische perspectief. Zijn boek ‘Het gestolde land’ begint eind 19de eeuw, toen Wallonië nog het Silicon Valley van de wereld was en arm Vlaanderen de tegenslagen moest verwerken. Aan de hand van de regionale statistieken toonde Buyst de opmars van Vlaanderen sinds de jaren zestig en de gestage neergang van Wallonië. De grootste frustratie die uit zijn boek spreekt, is het onvermogen van de Belgische beleidsvoerders om met verandering om te gaan. Ingrijpen gebeurt altijd veel te laat, met scheve compromissen die onze democratie, onze maatschappij en onze economie niet dienen.

“Nu mogen we ons niet in slaap laten wiegen”, sprak Buyst. “Economisch beleid maakt wel degelijk een verschil en nu moeten we verder durven hervormen. Alleen zo kunnen we voor perspectief zorgen voor onze jeugd en beter gewapend zijn tegen onvermijdelijke nieuwe crisissen.”

Lot in eigen handen nemen

Trends-redacteur Alain Mouton ging in gesprek met Hans Bourlon, medeoprichter en CEO van Studio 100, over ondernemerschap en identiteit. Enthousiast vertelde Bourlon over Wicky de Viking als voorbeeld van de globale economie: “Dat was een Zweeds kinderboek, ondergebracht bij een Duits mediaconcern, dat vanuit Japan de wereld heeft veroverd. Wij maken daar vanuit Vlaanderen, maar met vertakkingen in Parijs, Australië, India en Ierland weer een succes van. Al die nationaliteiten doen samenwerken, dat kunnen wij als Vlamingen.”

Hans Bourlon

“Als mensen hun lot in eigen handen nemen, worden ze daar meestal beter van”, benadrukte Bourlon. “Veel jongeren willen vandaag ondernemen. Ze verwachten minder dat de staat alles voor hen zal regelen. Ondersteun hen vanuit de politiek door te zorgen voor zekere en simpele regels, lagere en eenvoudigere belastingen.”

De volgende studievoormiddagen van Objectief V vinden plaats op zaterdag 17 en 24 juni.

Bekijk hier de intergrale uiteenzetting van Axel Ronse op de studiedag

Start video

Bekijk hier de intergrale uiteenzetting van Hans Bourlon op de studiedag

Start video

Bekijk hier de intergrale uiteenzetting van Erik Buyst op de studiedag

Start video