De Verandering Werkt: 30 instellingen en 4000 ambtenaren minder tegen einde legislatuur