Arnout Coel

Vlaams volksvertegenwoordiger

Maarten De Veuster

Vlaams volksvertegenwoordiger

Rita Moors

Rita Moors

Vlaams volksvertegenwoordiger

Katja Verheyen

Vlaams volksvertegenwoordiger

Fractiemedewerkers

Lieven De Rouck

Lieven De Rouck

Communicatieadviseur en fractiemedewerker Werkgroep Institutionele Zaken

Stephanie Ryckewaert

Stafmedewerker fractiesecretariaat en fractiemedewerker Sport, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Profiel-m

Ismail Ayed

Fractiemedewerker Armoedebestrijding

Annelies Bloem

Annelies Bloem

Fractiemedewerker Onderwijs

Fractiemedewerker Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme, Wonen en Onroerend Erfgoed

Bert Deleersnijder

Fractiemedewerker Binnenlands Bestuur, Inburgering, Brussel en Vlaamse Rand en Gelijke Kansen

Peter Marquebreuck

Fractiemedewerker Volksgezondheid en Welzijn

Sofie Pootemans

Fractiemedewerker Welzijn en Gezin

Tijl Rommelaere

Fractiemedewerker Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Profiel-m

Raf Van Bulck

Fractiemedewerker Financiën en Begroting

Bram Vanelverdinghe

Fractiemedewerker Leefmilieu, Natuur, Energie en Dierenwelzijn

Laurens Verrelst

Laurens Verrelst

Fractiemedewerker Cultuur, Media en Jeugd