De kracht van de Vlaamse land- en tuinbouw schuilt in de kwaliteit van onze producten. 

Door de schaarse ruimte is schaalvergroting in veel gevallen erg moeilijk. Dat zet een rem op de concurrentie met buitenlandse landbouwers, maar opent deuren naar andere, kwalitatievere verdienmodellen. 

Kleine landbouwbedrijven kunnen die concurrentie het best aangaan door hun takenpakket uit te breiden (kinder- en zorgboerderij, kleinschalige verkoop, thuisverwerking, hoevetoerisme, zelfpluktuinen, enzovoort), maar ook door de omslag te maken naar natuur-inclusieve en herstellende landbouwpraktijken uit de agro-ecologie.

De grotere landbouwbedrijven kunnen met respect voor de ecologische grenzen verder inzetten op een ecologische intensifiëring waarbij lokale reststromen maximaal worden benut op de akkers en in het veevoeder.