De Belgische ruimtevaart was lang een overwegend Franstalige aangelegenheid. Vandaag ligt het zwaartepunt in Vlaanderen. De N-VA wil de historische scheeftrekking in de Belgische overheidsinvesteringen voor ruimtevaart daarom rechttrekken.