De N-VA blijft pleiten voor een gemeenschappelijke Europese handelspolitiek, die moet leiden tot het afsluiten van duurzame vrijhandelsakkoorden. Dit is het instrument bij uitstek om op internationaal niveau een gelijk speelveld te creëren en om de milieu- en sociale standaarden wereldwijd te verhogen.

Ook intern dienen we te waken over een gelijk economisch speelveld en dienen we de interne economische stabiliteit te verzekeren. Zo geloven wij in de noodzaak van een gezonde euro. Dankzij de Europese munt staat onze economie veel sterker. Reizen werd eenvoudiger. Online shoppen zou in een Europa met 27 verschillende munten complexer zijn. 

Maar een eengemaakte munt in zoveel mogelijk EU-landen vraagt duidelijke spelregels die door iedereen gerespecteerd worden. Daarom moet Europa toezicht houden op de begrotingen van de lidstaten. Houdt een land zich niet aan de afspraken, dan moet dat land in het uiterste geval zelfs gedwongen kunnen worden de eurozone te verlaten.

Het Europese herstelplan kan de stimulans bieden voor een herlancering van de Europese economie, maar ook hier dient het Europees geld op verantwoordelijke wijze te worden geïnvesteerd.