De N-VA gaat voluit voor een sterk Vlaanderen in een geglobaliseerde wereld. De stem van Vlaanderen in het buitenland en in de Europese Unie moet meer gehoord worden. De N-VA bouwt verder aan een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken en een eigen diplomatieke dienst. Zo kunnen we onze eigen politieke en economische belangen in het buitenland behartigen. De N-VA blijft zich hoeden voor pogingen van de Belgische diplomatie om het buitenlandse beleid te herfederaliseren. Het spreekt voor zich dat we die inmenging in onze Vlaamse bevoegdheden zullen blijven aanvechten.

Vlaanderen leeft van de internationale handel. Daarom willen we ambitieuze handelsakkoorden. Vrijhandel creëert welvaart. De Europese Unie is het geschikte niveau voor een slagkrachtig handelsbeleid.

In haar extern beleid pleit de N-VA voor het uitdragen van onze basiswaarden. We willen in dialoog treden met andere landen, waarbij het respect voor de mensenrechten, de democratische basiswaarden en het recht op zelfbeschikking centraal staan.