Cultuur: motor van creativiteit en ondernemingszin

Cultuur zorgt voor creativiteit en ondernemingszin, innovatie en groei. Cultuur ondersteunt ons sociale weefsel, net als sport en onderwijs. 

Het is dus logisch dat cultuur een gemeenschapsbevoegdheid is. En toch bestuurt en financiert de federale overheid vandaag nog heel wat van onze belangrijkste culturele, wetenschappelijke en educatieve instellingen. 

De N-VA moet echter vaststellen dat de federale overheid niet of nauwelijks begaan is met de federale musea en hun collecties. Die zijn samen nochtans goed voor zo’n zes miljard euro. 

Door een gebrek aan visie en aansturing gaan die collecties geleidelijk verloren. Ze staan te verkommeren op hoge zolders en in vochtige kelders, en worden zelden of nooit tentoongesteld. Onder Michel I heeft de N-VA met staatssecretarissen Elke Sleurs en Zuhal Demir een begin gemaakt met de inventarisering en digitalisering. PS-staatssecretaris Thomas Dermine heeft die oefening stopgezet en de schrijnende stilstand van weleer hersteld.

De kunsteninstellingen van de Vlaamse Gemeenschap moeten mee de nieuwste trends uitzetten. Ze hebben een voorbeeldfunctie inzake kwaliteit en het bieden van ontplooiingskansen. Als artistiek ambassadeurs zetten ze Vlaanderen in het buitenland mee op de kaart. 

De N-VA plaatst het kunstenbeleid resoluut in een internationale context. Vlaamse artistieke creaties en producties moeten de ambitie hebben om ook naar het buitenland te gaan. Ons subsidiebeleid moet die internationale ambitie ondersteunen.