Werkloosheidsuitkering vanaf dag één: Europa wil welvaartstoerisme

“Wat het Europees Parlement vandaag goedkeurde, is een resem prikkels voor socialezekerheidstoerisme.” Europarlementslid Helga Stevens is niet te spreken over de set nieuwe Europese …

Europa investeert in natuur en biodiversiteit

“Dit gaat over de gezondheid, het welzijn en de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen.” Europarlementslid Mark Demesmaeker reageert opgetogen op het nieuwe LIFE-programma 2021-2027 dat het …

N-VA vraagt regeerverklaring en vertrouwensstemming Michel II

De N-VA vraagt zo snel mogelijk een vertrouwensstemming van de nieuwe federale regering Michel II in het parlement. Kamerfractievoorzitter Peter De Roover noemt dat een kwestie van basisfatsoen. “Een …

Over het ontslag van de N-VA uit de federale regering

De N-VA vormt geen deel meer van de federale regering. Zondag namen de N-VA-ministers en -staatssecretarissen ontslag nadat duidelijk werd dat premier Charles Michel zou doorzetten met zijn voornemen …

Bart De Wever: “Als de premier naar Marrakesh gaat, ontslaat hij de N-VA uit de regering”

“Indien Charles Michel zondag op het vliegtuig naar Marokko stapt, vertrekt hij als premier van de Zweedse coalitie en komt hij terug als de premier van de Marrakesh-coalitie. Dan ontslaat hij de N-VA …

Lorin Parys is nieuwe ondervoorzitter van de N-VA

Vlaams Parlementslid Lorin Parys is door de partijraad van de N-VA vandaag als nieuwe ondervoorzitter gekozen. Parys vervangt Sander Loones, die minister van Defensie en Ambtenarenzaken werd in de …