Een schild van 3.000 camera’s tegen misdaad en terrorisme

Het nationale ANPR-cameraschild zal op termijn 3.000 camera’s tellen. “Geseinde, criminele voertuigen zullen geen kant meer uitkunnen op onze wegen”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon …

Persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking: niet zo persoonsvolgend

De persoonsvolgende financiering, waarbij volwassen personen met een handicap een budget krijgen om zorg in te kopen, is maar voor de helft persoonsvolgend. De andere helft van het budget gaat naar …

Uitwijzing criminelen loont: overbevolking gevangenissen daalt

De consequente uitwijzing van illegale criminelen zorgt mee voor de daling van de Belgische gevangenisbevolking. Voor het eerst tellen onze gevangenissen minder dan 10.000 gedetineerden …

834 geseinde personen ontdekt dankzij screening passagiers

De screening van passagiersgegevens in de luchthavens heeft sinds april al 834 geseinde mensen opgeleverd. In tien procent van de gevallen diende de luchthavenpolitie effectief in te grijpen …

Ons arbeidsmarktbeleid verdient beter dan hele leugens en halve waarheden

Er is tijdens de huidige regeringsperiode wel degelijk al heel wat werk verzet om de stringente, vaak afremmende tewerkstellingsreglementering flexibeler en moderner te maken. Dat zegt Kamerlid Wim …

Gesloten Gezinsvoorziening Steenokkerzeel

"Illegale gezinnen met kinderen zullen enkel in onze ‘Gesloten Gezinsvoorziening’ te Steenokkerzeel terechtkomen als allerlaatste optie, voor een zo kort mogelijke periode én vooral als en zolang ze …