Scholieren versterken N-VA tijdens 13de YOUCA-dag

Op de dertiende editie van de YOUCA Action Day liepen naar goede traditie tal jongeren stage bij de N-VA-mandatarissen in het Vlaams en Brussels Parlement. De scholieren deden niet alleen ervaring op …

Multimodaal.Vlaanderen neemt vliegende start

“Multimodaal.Vlaanderen bespaart op jaarbasis meer dan 500.000 vrachtwagenkilometers.” Vlaams Parlementslid Bert Maertens reageert tevreden op de vliegende start die het adviesbureau Multimodaal …

Spaanse furie voor Vlaamse diplomatie over Catalonië

De beslissing van Spanje om de diplomatieke banden met Vlaanderen te verbreken stuit op onbegrip in ons land. Minister-president Geert Bourgeois vraagt aan de federale minister van Buitenlandse Zaken …

Fietsverbod op de trein staat haaks op combimobiliteit

“Voor de N-VA is de combinatie van de fiets en de trein de toekomst en maakt die deel uit van een modern mobiliteitsbeleid. We betreuren dat de NMBS opnieuw kiest voor een makkelijke oplossing.” …

Niet-stemmers vormen derde grootste ‘partij’

“Een gemotiveerde stem versterkt de democratie, de niet-stem verzwakt die.” Kamerlid Wim Van der Donckt herhaalt zijn oproep om de opkomstplicht bij verkiezingen af te schaffen, deze keer op basis …

Niveau S verslimt veiligheid met technologie

“We moeten nadenken over hoe we slim de confrontatie aangaan met criminele netwerken.” Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon organiseert in december samen met investeerder Peter Hinssen een …