Reactie Bart De Wever op de voorstellen van Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk

“Het is geen geheim dat de N-VA voorstander is van een Australisch model, met afsluiten van de buitengrenzen, pushbacks en opvang buiten de Europese Unie. En met deze ontwerpconclusie is het …

Ondernemers krijgen ademruimte bij stofhinder

Het zal je als ondernemer maar overkomen. Eindelijk begint men aan die noodzakelijke infrastructuurwerken in je straat, en dan blijkt je zaak lange tijd moeilijk bereikbaar te zijn. Het eindresultaat …

Uitstelgedrag en slechte examenresultaten: ook een probleem bij federale ambtenaren

Je verwacht het in de eerste plaats bij studenten, maar ook leidinggevende ambtenaren lijden aan uitstelgedrag en scoren soms slecht op examens. De functionele tweetaligheid voor federale ambtenaren …

Gestuurd door de VDAB? Minder kans op een job…

Werklozen die via de VDAB op sollicitatie gestuurd worden, hebben de perceptie tegen. Wetenschappelijk onderzoek van de UGent toont immers aan dat werkgevers sneller iemand aanwerven die spontaan …

Dierenasielen: minder dieren & minder spuitjes

Goed nieuws uit de dierenasielen. Jaar na jaar moeten er minder dieren in een asiel worden opgevangen. En belangrijker nog: ook het aantal dieren dat een spuitje moet krijgen daalt. Zo verminderde …

Bart De Wever in VTM Nieuws: "Mensenhandel brengt meer op dan drugssmokkel"

"Mensensmokkel is de meest lucratieve post van de georganiseerde misdaad. Europa moet daar dringend een einde aan maken. We moeten de grenzen sluiten”, zegt Bart De Wever in het VTM Nieuws. "Als de …