Overheid moet mantelzorg erkennen en de opbouw van sociale rechten tijdens die periode verzekeren

"Vandaag is het dag van de mantelzorger. In Vlaanderen zijn er naar schatting 600.000 mantelzorgers die zorg dragen voor een persoon uit hun naaste omgeving. Hun positief en onbezoldigd engagement …

Nieuw inschrijvingsdecreet nodig om keuzevrijheid ouders en leerlingen te respecteren

Zijn er problemen met inschrijvingen in scholen? Ja. Maar dat los je zeker niet op door enkel en alleen één globale inschrijvingsdatum op te leggen aan heel Vlaanderen. Dat los je wel op door de …

Gegarandeerde dienstverlening in gevangenis is kwestie van mensenrechten

De vakbonden staken in de gevangenissen tegen de invoering van een gegarandeerde dienstverlening. De minister van Justitie kan alvast rekenen op steun van Kamerlid Sophie De Wit: “Tijdens stakingen …

Creëert Europees arrest rechtsonzekerheid voor wie wil bouwen of ondernemen?

Het Europees Hof van Justitie besliste in een arrest dat stedenbouwkundige verordeningen moeten voorafgegaan worden door de opmaak van een milieueffectenrapportage (plan-MER). In zo’n verordening kan …

Kris Van Dijck in De Ochtend: "Onaanvaardbaar dat kinderen niet ingeschreven worden omdat ze niet het gewenste profiel hebben"

"We moeten de inschrijvingsregels in het onderwijs aanpassen. Maar we pakken daarbij alle facetten grondig en in één keer aan, zodat we maximaal de keuze van de ouders respecteren", zegt Kris Van …

Europese hervorming auteursrecht dreigt burgers en KMO’s te treffen

Europa wil het auteursrecht hervormen. Daarmee wil het een antwoord bieden op de vraag van auteurs en artiesten voor een eerlijke(re) vergoeding. Tot zover is Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt …