5 redenen om voor de N-VA stemmen

 …

Hoe stem je geldig?

Per verkiezing (Vlaams, federaal of Europees) kies je eerst de lijst waarvoor je wil stemmen. Het lijstnummer van de N-VA op elke stembrief is 8. Binnen dezelfde lijst mag je één of meerdere stemmen …

Kies voor een nieuwe weg voor Europa

De toekomst van Vlaanderen is verbonden met de Europese Unie. De N-VA wil een Europa dat samenwerkt om zijn economie te versterken, de migratie onder controle te brengen en de veiligheid van zijn …

Achteraf bekeken is het verwonderlijk dat het zo lang geduurd heeft voor er een existentiële eurocrisis uitbarstte

"Bij de start van de euro hebben de lidstaten een aantal economische hefbomen verloren. Dus komt het er op aan om goed om te gaan met de resterende", schrijft voormalig minister van Financiën Johan …

Veiligheid als garantie voor vrijheid

De veiligheid van de burger moet de eerste taak zijn van de overheid. Onder impuls van de N-VA maakte dit land de voorbije jaren de omslag naar een echte veiligheidscultuur. Het werk is echter nog …

Onderwijs: ambitie voor Vlaanderens enige grondstof

Vlaanderen heeft geen andere grondstof dan zijn hersencellen. Kennis en kunde, innovatie en ontwikkeling zijn essentieel voor onze economie en dus ook voor onze sociale welvaart. De N-VA wil opnieuw …