Ben Weyts investeert in fiets als volwaardig alternatief

“We kunnen nog meer mensen verleiden om te fietsen als we investeren in harde argumenten, zoals vlotte en veilige fietsinfrastructuur.” Vlaams minister van Mobiliteit investeerde in 2018 liefst 138 …

Meer dan één op drie PWA-vzw’s nog niet in orde

Van de 283 vroegere PWA-vzw’s zijn er nog maar 173 in orde met hun verplichtingen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde opvroeg bij Vlaams minister van Werk Philippe …

Steeds minder kandidaten weigeren aangeboden sociale woning

Steeds minder kandidaten weigeren aangeboden sociale woning. In 2017 weigerden 13.214 kandidaat-huurders een aangeboden sociale woning. Dat is gevoelig minder dan in 2014, toen nog 18.048 kandidaten …

De genetische diversiteit binnen onze hondenrassen is te klein, met alle gevolgen van dien

Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen maakt zich zorgen over inteelt in de hondenwereld. "De gezondheid en het welzijn van honden moeten voorrang krijgen op hun uiterlijke kenmerken, de financiële …

Met vertrouwde en nieuwe gezichten naar verkiezingen 2019

Het Nationaal Kiescollege van de N-VA maakte vanavond de prominente plaatsen voor de verkiezingen van 26 mei 2019 bekend. De partij stapt met een mix van vertrouwde en nieuwe gezichten naar de kiezer …

Europa sluit achterpoortjes voor laattijdige betalers

De tijdige betaling van facturen door de overheid en tussen bedrijven moet beter. Het Europees Parlement wil een aantal wettelijke achterpoortjes sluiten voor de huidige praktijk van verlengingen na …