Naar één groot woonplatform in het belang van de sociale huurder

Om de sociale huurder en de kandidaat-sociale huurder beter te kunnen bedienen, wil Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele de geplande fusie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) en de …

Het verhaal achter het misbruik bij sommige windprojectontwikkelaars: lees even mee

Een jaar geleden werd beslist om de ondersteuning via groenestroomcertificaten aan te passen en op te delen volgens een aantal categorieën. Concreet: gaat het hier om meer of minder dan 3 MW, en …

Assita Kanko: ‘Wacht niet tot individuen radicaliseren’

'Ik zie niet alleen hoe een leerkracht onthoofd werd. Ik zie ook de triomf van religieuze onverdraagzaamheid. Dit kunnen we niet laten gebeuren', stelt Europees Parlementslid Assita Kanko op …

Staatsschuld nooit zo hoog, extra maatregelen nodig, vindt Sander Loones

Meer dan 524 miljard euro. De Belgische staatsschuld was nog nooit zo groot. De schuldgraad stijgt zo naar 115 procent van het bruto binnenlands product, het hoogste peil sinds 1999. “Corona dwingt …

Maaike De Vreese wil vestigingsdecreet updaten om stads- en dorpskernen te herwaarderen

Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese wil de verdere leegloop in onze stads- en dorpskernen een halt toeroepen. Donderdag stelde ze in het Vlaams Parlement een conceptnota van de N-VA voor …

Jan Jambon pompt 167 miljoen in zwaar getroffen cultuursector

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon maakt 167 miljoen euro vrij voor eenmalige impulsen voor de zwaar getroffen cultuursector. Dat geld komt boven op het noodfonds van 65 miljoen (cultuur) en 10 …