Creëert Europees arrest rechtsonzekerheid voor wie wil bouwen of ondernemen?

Het Europees Hof van Justitie besliste in een arrest dat stedenbouwkundige verordeningen moeten voorafgegaan worden door de opmaak van een milieueffectenrapportage (plan-MER). In zo’n verordening kan …

Kris Van Dijck in De Ochtend: "Onaanvaardbaar dat kinderen niet ingeschreven worden omdat ze niet het gewenste profiel hebben"

"We moeten de inschrijvingsregels in het onderwijs aanpassen. Maar we pakken daarbij alle facetten grondig en in één keer aan, zodat we maximaal de keuze van de ouders respecteren", zegt Kris Van …

Europese hervorming auteursrecht dreigt burgers en KMO’s te treffen

Europa wil het auteursrecht hervormen. Daarmee wil het een antwoord bieden op de vraag van auteurs en artiesten voor een eerlijke(re) vergoeding. Tot zover is Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt …

Niet naar de dokter gaan is een dure zaak

Wie amper of nooit naar de huisarts gaat, kost de sociale zekerheid op termijn meer dan wie geregeld op controle gaat. Zo is de gemiddelde gezondheidszorgkost van mensen die niet of zelden naar de …

Prins Laurent maakt geen indruk op Kamerlid Peter Buysrogge

“De tijd dat de koninklijke familie parlementsleden onder druk kon zetten, ligt gelukkig al geruime tijd achter ons. Het is 2018 en niet 1918. Het is mijn taak parlementaire controle uit te oefenen …

Ondernemers krijgen ademruimte bij stofhinder

Het zal je als ondernemer maar overkomen. Eindelijk begint men aan die noodzakelijke infrastructuurwerken in je straat, en dan blijkt je zaak lange tijd moeilijk bereikbaar te zijn. Het eindresultaat …