Thomas Cook: N-VA vraagt meer duidelijkheid voor reizigers

N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt wil dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat de rechten zijn van Vlaamse reizigers na het faillissement van de Britse reisorganisator Thomas Cook …

N-VA wil confederale orde van architecten

De N-VA wil de Nationale Orde van Architecten hervormen naar confederaal model: twee autonome vleugels met daartussen een overlegorgaan zonder beslissingsrecht. Dit moet een oplossing bieden aan de …

N-VA wil inburgeringsattest in land van herkomst opleggen bij gezinshereniging

Als het van de N-VA afhangt, moet wie in het kader van gezinshereniging naar ons land wil komen, al in zijn herkomstland een inburgeringsattest halen. Kamerleden Theo Francken en Yoleen Van Camp …

Steekt minister Wilmès de verplichte tweetaligheid in de koelkast?

Alle topambtenaren moeten tweetalig zijn. Dat lijkt de evidentie zelve. Maar niet in België. Omdat 14 topambtenaren nog niet geslaagd zijn voor het verplichte taalexamen, wil minister van …

Valerie Van Peel: "De Block moet stoppen met haar generaal pardon"

Opnieuw laat minister van Volksgezondheid Maggie De Block passeren dat Franstalig België te veel artsen laat afstuderen. Volgens Kamerlid Valerie Van Peel zijn de Vlamingen daarvan de dupe …

De NMBS moderniseren met hulp van buitenaf

De N-VA wil van de NMBS een even klantgericht bedrijf maken als Proximus en Bpost. Daarom diende Kamerlid Tomas Roggeman een wetsvoorstel in om de spoorwegmaatschappij voor bijna de helft te verkopen …