Belastingen

Belastingen

Werken moet lonend zijn. De taxshift heeft de personenbelasting doen dalen waardoor gemiddelde lonen 100 euro netto per maand extra overhouden.

De daling is ingezet maar het werk is nog niet af. De lasten op arbeid moeten verder dalen. Op die manier houden mensen niet enkel meer netto over van hun loon, maar worden er ook jobs gecreëerd.

De vennootschapsbelasting was tot voor de hervorming van minister Van Overtveldt onrechtvaardig voor de kmo’s. Door de nichefiscaliteit betaalden de kmo’s een hoger percentage aan belastingen dan multinationals. Door de hervorming van de vennootschapsbelasting werd dit nichebeleid sterk gereduceerd en werd tegelijk het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting gevoelig verlaagd. Op deze manier betalen onze kmo’s minder belastingen, maar blijven we internationaal wel een aantrekkelijk land om in te investeren en ondernemen.