Vanaf de eerste dag moet de overheid via de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst in Vlaanderen, de VDAB, de werkloze activeren en intensief begeleiden op maat naar een nieuwe baan. Een job is immers de beste sociale bescherming.

De N-VA wil af van de werkloosheidsval en de inactiviteitsval. Werkloosheidsuitkeringen moeten beperkt zijn in de tijd, zoals in alle andere Europese landen. De N-VA stelt voor om de tijdsduur afhankelijk te maken van het aantal gewerkte jaren.

Wie nadien nog steeds geen passende job gevonden heeft, laten we niet aan zijn lot over. Voor hen voorzien we hulp op maat in de sociale bijstand, met een leefloon, een aangepaste middelentoets (waarbij we de eigen woning volledig uitsluiten) én de nodige doelgerichte activering via bijvoorbeeld tijdelijke werkervaring, budgetbegeleiding en/of gemeenschapsdienst.