Asiel

De N-VA staat voor een humaan maar kordaat asielbeleid. Wie daar nood aan heeft, bieden we in de mate van het mogelijke een veilige haven.

Tegelijkertijd pleit onze partij voor een strenger Europees asielsysteem, om illegale migratie tegen te gaan. De N-VA wil wie op illegale wijze het Europees grondgebied probeert binnen te raken, voor altijd het recht op asiel of regularisatie laten verliezen. We moeten een halt toeroepen aan de menselijke drama’s en de georganiseerde misdaad van bendes die deze mensen misbruiken.

Asiel is een gunst, geen verworven recht. De asielprocedure mag maximaal zes maanden duren. Zolang hun procedure loopt, worden asielzoekers in collectieve centra opgevangen. Wie geen erkenning krijgt, moet terug naar eigen land. Bij voorkeur vrijwillig, maar onder dwang als het moet.

Migratie

Migratie moet een positief verhaal zijn dat onze samenleving op alle vakken sterker maakt.

Daarom kiest de N-VA voor actieve immigratie: wij bepalen welke kennis- en arbeidsprofielen onze samenleving nodig heeft. De procedures om hooggeschoolde of internationaal gegeerde technische profielen toegang te geven tot onze arbeidsmarkt, moeten eenvoudiger en sneller. Ook buitenlandse studenten aan onze universiteiten en hogescholen moeten gemakkelijker toegang krijgen tot onze arbeidsmarkt. Zo plukken we de economische vruchten van onze onderwijsinvesteringen.

Om illegale migratie tegen te gaan, pleit de N-VA voor een ander model. Bij voorkeur op Europees niveau. Wie op illegale Europa binnenkomt, verliest voor altijd het recht op regularisatie.