Meer doen met minder middelen: dat is het motto van de N-VA. Efficiëntie is namelijk cruciaal als de overheid schulden wil wegwerken en begrotingstekorten wil tegengaan.

De N-VA wil een doorgedreven administratieve vereenvoudiging. De berg paperassen moet kleiner. Wie vragen heeft, moet zoveel mogelijk bij één loket terechtkunnen. De Vlaamse overheid past dit principe steeds meer toe.

Wanneer de administratie via het internet gebeurt, bespaart dat gezinnen, bedrijven én de overheid veel extra werk. Deze digitalisering moet wel verder gaan dan enkel het online aanbieden van overheidsdiensten. Het betekent ook het herdenken van de achterliggende processen. Wat voor zin heeft het immers om via het internet een aanvraag in te dienen als die nadien in tienvoud wordt afgeprint en verspreid binnen de overheid?

De overheid kan ook efficiënter werken als we het aantal bestuursniveaus verminderen. Dan hebben we het niet alleen over de verhouding tussen Vlaams en federaal niveau. Binnen Vlaanderen willen we het aantal bestuursniveaus beperken tot enerzijds de gemeenten en anderzijds de Vlaamse overheid. De provincies verdwijnen.