De N-VA zet in op de talenkennis van de Vlaamse leerlingen. Te beginnen met het Nederlands, zeker nu meer en meer leerlingen thuis een andere taal spreken. Om Nederlandse taalachterstand tijdig op te vangen organiseert Vlaanderen taalscreenings in elke derde kleuterklas. Ook verlaagden we de leerplichtleeftijd naar vijf jaar om alle kleuters vroeger in een Nederlands taalbad te trekken.

Ook voor vreemde talen moet de lat hoger liggen. Want naast een diploma is talenkennis de beste garantie op een mooie toekomst.