Liesbeth Homans

Voorzitter Vlaams Parlement

Liesbeth Homans werd geboren op 17 februari 1973, woont in Wilrijk en is de trotse mama van Stef en Thijs. Ze studeerde geschiedenis en internationale politiek en zette haar eerste stappen in de politiek als kabinetsmedewerkster van toenmalig minister Johan Sauwens (VU&ID). Later werd ze parlementair medewerkster van Bart De Wever.

N-VA-politica van het eerste uur

Liesbeth stond mee aan de wieg van de N-VA. Ze deed haar intrede in het Vlaams Parlement in 2009. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd ze in Antwerpen OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken, Wonen, Diversiteit en Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. Inburgering , Samenlevingsopbouw en Loketten. Bij de Vlaamse parlementsverkiezingen van 2014 trok ze de Antwerpse lijst en haalde ze 163 502 voorkeurstemmen. Een verhuis van het Antwerpse stadscollege naar de Vlaamse regering was een logische volgende stap.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 duwde Liesbeth Homans de Antwerpse N-VA-lijst en werd ze opnieuw verkozen. In 2019 was Liesbeth Homans running mate van Bart De Wever die de Antwerpse lijst trok bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement.

Eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen

In de regering-Bourgeois was Liesbeth Homans tot begin juli 2019 Vlaams viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Toen Geert Bourgeois afscheid nam als Vlaams minister-president om aan de slag te gaan als Europees Parlementslid, werd Liesbeth Homans zijn opvolger. Op 2 juli 2019 legde ze de eed af als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen.

Eerste burger van Vlaanderen

Op 2 oktober 2019 legde de nieuwe Vlaamse Regering onder leiding van Jan Jambon de eed af. Liesbeth Homans werd aangesteld als voorzitter van het Vlaams Parlement en mag zich sindsdien de eerste burger van Vlaanderen noemen.