Benelux-defensie

Benelux-defensie

Voor de N-VA blijven de Europese Unie en de NAVO de twee hoekstenen van de Europese veiligheidsarchitectuur. Het NAVO-samenwerkingsverband beschikt echter als enige over de capaciteit om (intensieve) militaire missies uit te voeren. De weg naar een Europese defensie is immers nog lang en een Europees leger dus niet voor morgen.

De samenwerking tussen de marines van de Benelux-landen is al decennialang een van de meest succesvolle en verregaande. Defensie moet die uitbreiden naar de andere legercomponenten, met als einddoel de integratie tot een “leger van de lage landen”. Bijkomende geïnteresseerden kunnen aansluiten bij dat samenwerkingsverband. Door onze militaire inspanningen internationaal beter op elkaar af te stemmen, ontwikkelen we een meer efficiënte en performante defensie. Het einddoel is en blijft een Europese krijgsmacht binnen het NAVO-kader. Een militair project voor de Benelux kan daarvoor een belangrijke tussenstap zijn. 

 

Lees meer overDefensie