Monarchie

Monarchie

Voor de N-VA is het essentieel dat aan het hoofd van een democratie een verkozen staatshoofd staat, en niet een eerstgeborene. De burgers moeten zelf kunnen bepalen wie aan het roer staat. Voorrechten op basis van geboorte zijn niet meer van deze tijd. De monarchie is achterhaald. 

Tijdens een overgangsfase moet er onmiddellijk een protocollair koningschap komen. De koning mag zich niet langer inlaten met de regeringsvorming, toekenning van adellijke titels, gratieverzoeken, ondertekenen van de wetten, enzovoort. De kabinetschef van de koning komt, zoals in Nederland, onder politiek toezicht te staan.