Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs

Zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs kunnen perfect naast elkaar bestaan. Ze vullen mekaar aan en hebben elk hun eigen doelstelling en expertise. Voldoende ondersteuning blijft cruciaal, zowel in de school om de hoek als in het buitengewoon onderwijs.

Vandaag zit bijna 7 procent van de leerlingen uit het lager onderwijs in het buitengewoon onderwijs. Daarmee is Vlaanderen Europees koploper. De N-VA wil dat aantal naar omlaag halen.

Daarom werkte de N-VA mee aan het nieuwe decreet voor kinderen met extra zorgnoden. Dat wil een onterechte of te snelle doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs afremmen door objectieve regels te hanteren. De N-VA zal de effecten van die nieuwe regels nauwgezet opvolgen en waar nodig bijsturen.

 

Lees meer overOnderwijs en vorming