Een van de belangrijkste verkeersknooppunten van West-Europa

Vlaanderen is dichtbevolkt, maar erg versnipperd. Tegelijkertijd is Vlaanderen een van de belangrijkste verkeersknooppunten van West-Europa. Woongebieden en industriezones, havens en luchthavens, wegen en waterwegen, landbouw- en natuurgebieden: het is een heel puzzelwerk. Bovendien moeten veel tegengestelde belangen tegen elkaar afgewogen worden. 

Om de puzzel eenvoudiger te leggen, moet onze ruimtelijke ordening inzetten op dynamische, verdichte en kwalitatieve woonomgevingen, met oog voor voldoende open ruimte. Aan het eigendomsrecht wordt niet getornd. Zo komen we tegemoet aan onze uitdagingen op het vlak van mobiliteit, klimaat, milieu, natuur, landbouw en energie.

Projecten verdrinken in moeras van regeltjes en procedures

Spijtig genoeg zinken sommige projecten weg in een moeras van papier, nog voor er één steen gelegd is. De N-VA wil de procedures daarom vereenvoudigen en versnellen.  We knippen dus verder in het teveel aan regeltjes, procedures, rapporten, bezwaarschriften en beroepsmogelijkheden.

Vereenvoudiging is positief voor zowel particulieren, bedrijven als de overheid. Dat zorgt er namelijk voor dat iedereen snel weet waar hij aan toe is.