Elke Sleurs

Vlaams volksvertegenwoordiger

In 2010 werd Elke rechtstreeks verkozen tot senator. Zo werd haar jarenlang vrijwillig maatschappelijk engagement omgezet in een politiek mandaat.

Loopbaan

Elke studeerde af als gynaecoloog. Ze is al jarenlang actief als specialist in de prenatale echografie en diagnostiek. Als specialist heeft Elke de taak om haar patiënten die geconfronteerd worden met een (ernstige of levensbedreigende) foetale afwijking naar best vermogen te informeren en te begeleiden.

Veteranen uit de Volksunie kennen Elke als een vaste waarde. Al van in haar studententijd was ze lid van VUJO, het Gentse en het arrondissementeel bestuur en lid van de partijraad. Ook was ze sindsdien kandidaat bij vele verkiezingen. Dit leidde in 2007 tot een kort mandaat als OCMW-raadslid in Gent.

Van 2011 tot 2014 was Elke voorzitter van de commissie Sociale Aangelegenheden in de Senaat. Verder maakt ze ook deel uit van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen. Daarnaast is ze plaatsvervanger in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging.

Gezien haar studie en loopbaan verbaast het niet dat gezondheidszorg haar prioriteit is. Ethische dossiers zoals euthanasie, abortus, draagmoederschap en orgaandonatie volgt ze op de voet. Ze diende in de loop van de voorbije vier jaar onder meer wetsvoorstellen en resoluties in over discreet bevallen, euthanasie, poliklinisch bevallen, draagmoederschap, de coördinatie en registratie bij fertiliteitscentra, ... Verder werkte ze de visie van de N-VA over het thema euthanasie uit.

Lokaal

Al in 2012 kwam Elke in de Gentse gemeenteraad terecht. Ook op lokaal vlak werkt ze aan thema’s als gezondheidszorg, armoede en de problematiek rond de Zuidbuurt in Gent. Ze is lid van de commissie Onderwijs, Personeel en Facility Management, de commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking en de commissie Welzijn, Werk en Milieu.