Staatsschuld

Staatsschuld

Sinds 2007 is de Belgische overheidsschuld, toen ruim tachtig procent van het bruto binnenlands product (bbp), weer aan het stijgen. En intussen heeft ze de 'magische' grens van de honderd procent opnieuw overschreden. 

Het schuldenniveau is daarmee zo hoog geworden dat de intrest erop een fiks deel uit de jaarlijkse begrotingsmiddelen hapt. Geld dat we bijgevolg niet voor 'gewoon' beleid kunnen gebruiken. Bovendien dreigt de Belgische overheid opnieuw geld te moeten lenen om die intrest te kunnen betalen. Dat is de fameuze rentesneeuwbal.

Hoog tijd dus voor verandering. Enkel het confederalisme biedt een realistisch perspectief op de afbouw van de gigantische Belgische staatsschuld.