Confederalisme

De N-VA pleit voor confederalisme. Zo kunnen we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen oplossingen en onze eigen centen. En kunnen we ook beslissen over hoe we samenwerken, opdat Vlaanderen én Wallonië daar beter van worden.

Een confederaal model biedt de kans om écht solidair te zijn. Solidair op een objectieve, transparante, efficiënte manier en op basis van respect voor elkaars autonomie en eigenheid.

 

Lees meer overStaats|hervorming