Langer werken en meer bijdragen moet steeds leiden tot een hoger pensioen.

De Belg werkt gemiddeld tot 61,5 jaar, na een loopbaan van gemiddeld 33,6 jaar (cijfers 2019). Met deze lage effectieve pensioenleeftijd bengelt België helemaal achteraan het peloton. We kampen met een aanhoudende sterke stijging van de pensioenuitgaven tot 2040. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende vergrijzing van de bevolking, de korte gemiddelde loopbaanduur en de grote groep inactieven.

Prioritair in onze visie is het behoud van een sterke en betrouwbare eerste pijler, waarvan de leefbaarheid moet worden gegarandeerd door een verhoging van de effectieve pensioenleeftijd en van de werkzaamheidsgraad door meer mensen te laten werken en ook langer te laten werken.

In het kader hiervan laten we het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag uitdoven en verstrengen we de leeftijds-en loopbaanvereisten voor vervroegd pensioen.

We versterken het verzekeringsprincipe: langer werken en meer bijdragen moet steeds leiden tot een hoger pensioen.

Onze pensioenen zijn te laag. Maar om ze voor iedereen op een aanvaardbaar niveau te brengen, in verhouding tot wat iemand bijgedragen heeft, is er maar één oplossing: meer mensen aan de slag.