Gerechtelijke hervorming BHV

Gerechtelijke hervorming BHV

In tegenstelling tot wat men u wil doen geloven: het gerechtelijk arrondissement BHV werd niet gesplitst, maar ontdubbeld. De Franstaligen in Halle-Vilvoorde kunnen nog steeds terecht bij eigen rechtbanken met eigen Franstalige magistraten.

In Brussel is het aantal Nederlandstalige rechters dan weer zo klein dat voor Vlaamse dossiers een enorme achterstand dreigt.