Nieuws

Alle nieuwsitems

Door N-VA op 13 oktober 2021, over deze onderwerpen: N-VA

Op 13 oktober zal het 20 jaar geleden zijn dat de N-VA het levenslicht zag. In die 20 jaar evolueerde onze partij van een eenmansfractie tot de grootste partij van Vlaanderen. Voldoende reden dus om onze 20ste verjaardag uitgebreid te vieren. Als lid van de N-VA zijn jij en je familie van harte …

Door Joy Donné op 22 september 2021, over deze onderwerpen: Financiën, Mobiliteit, Klimaat

Kamerlid Joy Donné wil dat oplaadbaar hybride wagens tijdens de overgangsjaren 2023, 2024 en 2025 niet zwaarder belast zullen worden dan momenteel het geval is. Hij legt daarvoor een amendement neer in de Kamercommissie Financiën. “Met dit voorstel raken we niet aan de CO2-doelstellingen voor 2030 …

Door Koen Metsu op 22 september 2021, over deze onderwerpen: Staatsveiligheid

Kamerlid Koen Metsu vraagt in een nieuw voorstel van resolutie aan de federale regering om een grondige en doortastende audit van de Moslimexecutieve uit te voeren, de officiële vertegenwoordiging van de islam in ons land.  “Ik vraag niet alleen om een analyse van de werking van de executieve, …

Door Cieltje Van Achter op 22 september 2021, over deze onderwerpen: Wonen en werken in Brussel

“Het dossier van de Brusselse kilometerheffing is hét toonbeeld van de incompetentie van deze Brusselse regering.” Cieltje Van Achter, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, begrijpt niet waarom de Brusselse regering 68 miljoen pompt in wat ze zelf een politiek …

Door Björn Anseeuw op 22 september 2021, over deze onderwerpen: Economie, Coronacrisis

In een opiniestuk op doorbraak.be pleit Kamerlid Björn Anseeuw voor het afbouwen van de coronasteunmaatregelen. “Ze maskeren nog al teveel de acute nood om onze arbeidsmarkt structureel te hervormen en vormen daarmee het ultieme excuus voor de regering-De Croo om haar verantwoordelijkheid niet te …

Door Karolien Grosemans op 22 september 2021, over deze onderwerpen: Werken, Leerkrachten en directies

In het afgelopen schooljaar bleven 619 leerkrachten aan de slag nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikten. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Karolien Grosemans opvroeg bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. In de afgelopen vijf schooljaren steeg dit …