Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Koenraad Degroote op 21 september 2018, over deze onderwerpen: Politie, Justitie, Wapens

“Met slechts 9.000 aangiften is de regularisatie van niet-vergunde wapens, laders of munitie alles behalve een succes.” Kamerlid Koenraad De Groote vreest dat de doelstelling om illegale wapens boven water te laten komen niet zal worden gehaald. Hij wijt de teleurstellende registratiegraad aan …

Door Bart De Wever op 20 september 2018, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Levensbeschouwelijke tekenen

“De liberale rechtsstaat is ons zeer dierbaar en je moet daar heel voorzichtig mee omspringen. Dat wij vrijheid geven aan de vijanden van de vrijheid, is de paradox daarvan.” N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde in Terzake op de heisa rond de Milli Görüsschool in Genk. Dat betekent evenwel niet …

Door Ben Weyts op 20 september 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Waterwegen, Verandering

“Elke vracht die over het water kan gaan, moet niet meer over de weg.” Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts stelt tevreden vast hoe de Vlaamse binnenvaart op een recordjaar afstevent. In de eerste helft van 2018 steeg de tonnage op onze waterwegen met twee procent. Het aantal containers ging …

Door Bart De Wever op 20 september 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel

"Het principe is dat illegale inwijking in Europa niet kan worden beloond met een wettelijk verblijf. Zolang je de Europese grenzen niet sluit, zullen mensen blijven verdrinken en wordt het drama verlengd." N-VA-voorzitter Bart De Wever pleitte in Terzake voor duidelijke maatregelen die het …

Door Peter De Roover op 20 september 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Politie, Justitie

“De burger begrijp niet waarom de wet niet wordt toegepast op wie hier illegaal verblijft. Waarom worden die mensen niet vervolgd?” Fractievoorzitter in de Kamer Peter De Roover pleit voor de toepassing van de wet. Die laat toe om illegalen die geen asiel aanvragen te veroordelen tot een …

Door N-VA op 19 september 2018, over deze onderwerpen: N-VA

De N-VA heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober het grootste aantal lijsten van alle Vlaamse partijen. Liefst 261 lijsten komen op met het nationaal lijstnummer 2. Dat zijn alle zuivere N-VA-lijsten en alle kartels waarvan de lijstnaam begint met 'N-VA', en exclusief de lijsten in de …