Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Mark Demesmaeker op 23 januari 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie, Veiligheid

Een nieuw Europees rapport erkent de noodzaak van strenger beveiligde snelwegparkings op cruciale knooppunten van het trans-Europese transportnetwerk. Brussel is één van die knooppunten. “Om onder meer de mensensmokkel tegen te gaan, zou daarom de nabijgelegen snelwegparking in Groot-Bijgaarden het …

Door Anneleen Van Bossuyt op 23 januari 2018, over deze onderwerpen: Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

Zoals het er nu naar uitziet, blijven na de brexit minstens 54 van de 73 Britse zetels in het Europees Parlement behouden. 27 daarvan zouden verdeeld worden in een Europese kieskring. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt vindt dit onbegrijpelijk: “Als de Britten vertrekken, moeten ook hun zetels …

Door Liesbet Dhaene op 23 januari 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Wonen en werken in Brussel

In bepaalde Brusselse buurten, zoals de Wet- en Belliardstraat, overschrijdt de concentratie stikstofdioxide nu al enkele jaren de Europese grenswaarden. Reden genoeg voor een aantal bezorgde burgers om een rechtszaak aan te spannen voor betere luchtkwaliteit in het gewest. Maar de Brusselse …

Door Geert Bourgeois op 23 januari 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Buitenlandse Zaken, Innovatie, Verandering

In 2017 investeerden buitenlandse bedrijven in totaal 2,08 miljard euro in 215 projecten in Vlaanderen. Dat is een stijging van ruim 26 procent ten opzichte van 2016. Bovendien leveren de buitenlandse investeringen 5.377 extra jobs op, het hoogste aantal in 15 jaar tijd. “De Vlaamse en federale …

Door Jelle Engelbosch op 22 januari 2018, over deze onderwerpen: Huren

Heb je een geschil met je (ver)huurder? Dan moet je binnenkort minder lang wachten op een oplossing. Het nieuwe huurdecreet maakt immers een kortgeding bij de vrederechter mogelijk in uitzonderlijke gevallen. “Dat laat toe om veel korter op de bal te spelen als er haast bij geboden is”, zegt Vlaams …

Door Johan Van Overtveldt op 22 januari 2018, over deze onderwerpen: Belastingen, Financiën

Ongeacht het aantal kinderen dat een gezin telt, zou de belastingvrije som per kind gelijk moeten zijn. Daar pleit minister van Financiën Johan Van Overtveldt voor. Momenteel ligt die som bij grote gezinnen veel hoger dan bij ouders die slechts één kind opvoeden. “Het huidige systeem moet mee …