Kris Van Dijck

Vlaams volksvertegenwoordiger

N-VA’er van het eerste uur

Kris Van Dijck werd in 1989 op 25-jarige leeftijd schepen voor de Volksunie in het Kempense Dessel en nadien burgemeester. Sinds 1995 zetelt hij onafgebroken in het Vlaams Parlement. Bij de oprichting van de N-VA in 2001 werd hij de eerste algemeen secretaris. Hij is ook steeds lid geweest van het partijbestuur. Kris is dan ook van heel nabij betrokken bij de hele evolutie die de partij kende.

Absolute meerderheid in Dessel

In 2006 slaagde Kris erin om met een N-VA-lijst de volstrekte meerderheid te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Iets wat hij in 2012 als enige in Vlaanderen herhaalde. Op lokaal vlak is hij dan ook aan zijn derde legislatuur bezig als burgemeester. Vanuit die achtergrond is hij binnen de partij politiek verantwoordelijk voor de Cel lokaal beleid en de begeleiding van onze lokale mandatarissen. Binnen de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) is hij voorzitter van de Raad van Bestuur.

Aandacht voor onderwijs

Sinds 1995 volgt Kris van heel nabij de onderwijsdossiers op als lid van de commissie Onderwijs en Vorming. Zo zag hij vijf onderwijsministers de revue passeren. Daarnaast volgde hij ook Media en Sport. Van december 2004 tot eind 2006 en van juli 2009 tot eind 2012 was hij voorzitter van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement. In die periode zetelde hij ook in de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.