Jongeren

Jongeren

Jongeren hebben een broertje dood aan betutteling. Zij willen zelf hun keuzes maken. Een reden te meer om ook jongeren te laten participeren in het besluitvormingsproces. En niet alleen over jeugdthema’s. Het is immers meer dan ooit hún toekomst die op het spel staat. 

De huidige digitale generatie zal je niet veel wijsmaken. Ze zijn beter geïnformeerd dan hun voorgangers. En ze zien wat er rondom hen gebeurt. Zij merken hoe onze economie en hun toekomstkansen bedreigd worden. Zij stellen het hemelsbrede verschil tussen hun idee van verantwoordelijkheid en het federale beleid vast. Zij zien dat de regering-Di Rupo  onder druk van de PS niet bespaart, maar liever belast. En telkens weer zijn het de werkenden die ervoor moeten opdraaien. Geen wonder dat jongeren zich in hun toekomst bedreigd voelen.

De uitstekende score van de N-VA bij jongeren illustreert hun roep om verandering. Ze vinden dat werken, sparen en ondernemen niet langer afgestraft mag worden. En zij willen solidair zijn, maar vragen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Zij beseffen dat grondige hervormingen nodig zijn en  dat dit niet langer kan in het huidige federale kader. De jongeren zijn er duidelijk klaar voor. Nu de rest nog.

 

Lees meer overMinderjarigen