Economie, werk en ondernemen

Economie, werk en ondernemen

Werken moet voldoende lonen. Daarom moeten de lasten op arbeid verder naar omlaag. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Onze welvaart houden we alleen op peil wanneer meer mensen werken. De N-VA wil werklozen dus sneller (weer) aan de slag krijgen. Ook vijftigplussers hebben volgens ons een belangrijke plaats op de arbeidsmarkt.

De N-VA maakt werk van een economisch beleid dat de lasten verlaagt, schulden afbouwt en de overheid afslankt. Zo willen wij de Vlaamse competitiviteit verbeteren en uitdagingen zoals de vergrijzing aanpakken. Tegelijk willen we de ondernemende Vlaming weer zuurstof geven. Door bureaucratie verliezen zij nu nog te veel tijd met het invullen van formulieren en het aflopen van loketten. Maar de overheid moet niet alles regelen, vinden wij.

Vlaanderen doet wat het kan – binnen zijn mogelijkheden – maar de grote knelpunten blijven federale materie. In het verleden hield de PS daar steevast de nodige veranderingen tegen. De regering-Michel heeft eindelijk orde op zaken gesteld, maar het werk is verre van af.

Vlaanderen en Wallonië denken immers helemaal anders over economie, werk en ondernemen. Bovendien zijn de uitdagingen aan beide kanten van de taalgrens verschillend. De N-VA wil daarom de sociaal-economische bevoegdheden naar Vlaanderen overdragen. Want eigen oplossingen op maat zijn beter dan het zoveelste compromis. Voor beiden.