Cultuur en media

Cultuur en media

Investeren in cultuur en kunsten is voor de N-VA even evident als investeren in onderwijs, welzijn of sport. Net zoals in die domeinen moet echter ook het cultuurbeleid afgestemd worden op de budgettaire mogelijkheden. 

Het is een taak van de overheid om een zo rijk mogelijk aanbod aan evenementen en culturele activiteiten mogelijk te maken. De N-VA kiest voor een selectiever subsidiebeleid op basis van inhoud, maatschappelijke relevantie, resultaat en kwaliteit. Een beleid dat meer zekerheid biedt en tegelijkertijd groei toelaat. Daarom kiezen wij niet voor vrijblijvende cheques, wel voor doordachte investeringen. Subsidies moeten kwaliteit garanderen en een meerwaarde creëren.

De N-VA gelooft ook in samenwerking met de commerciële sector. In de ons omringende landen bestaat zo’n derde geldstroom vanuit de privéwereld al langer. Film, platenmaatschappijen en kunstgalerijen spelen een belangrijke rol in de verspreiding van kunst en cultuur bij een breder publiek. Goede afspraken leveren een win-win op voor alle partijen.