Militairen

De N-VA kiest voor een inzetbaar leger dat zijn nationale en internationale plicht vervult. Een moderne legermacht moet klaar zijn om de huidige veiligheidsuitdagingen aan te gaan. Defensie speelt niet alleen een belangrijk rol in de strijd tegen terrorisme en bij de stabiliteit aan de Europese buitengrenzen, maar helpt ook onder andere onze cyberveiligheid te verzekeren.

Defensie dient de internationale partnerschappen te behouden en te versterken. De NAVO blijft een belangrijke pijler van onze veiligheid. De Europese samenwerking voor defensie en veiligheid willen we versterken. Het Europese Defensiefonds en de Permanente Samenwerking tussen geïnteresseerde lidstaten zijn een stap in de goede richting.

We kunnen echter enkel rekenen op de solidariteit van onze partners wanneer wijzelf ons deel doen als een loyale partner. Daarom moeten we bijkomend investeren in het budget van Defensie. Een modern leger moet normaal ongeveer een vijfde van zijn budget spenderen aan de vernieuwing van materieel en infrastructuur. 

Het aantal militairen is doorheen de afgelopen 20 jaar gedaald met ongeveer 40 procent. Voor de N-VA is het daarom cruciaal dat het imago van het leger en de aantrekkelijkheid van het militaire beroep verbetert. Dat vraagt om duidelijke carrièrepaden en een personeelsbeleid waarin flexibiliteit, uitdagend werk en de mogelijkheid om gezin en carrière te combineren centraal staan.