Vlaanderen heeft een traditie van begrotingen in evenwicht. Door corona was dat de laatste jaren niet realistisch. Budgettair liggen er de komende jaren zware uitdagingen op de plank. Niet alleen corona, maar ook de Brexit en de wereldwijde (handels)conflicten betekenen een risico voor de handelsnatie die Vlaanderen is. Tel daarbij de noodzakelijke investeringen in eigen land, in onder meer welzijn, onderwijs en infrastructuur, en je weet dat het een opgave wordt om de rekeningen te doen kloppen.

Gelukkig hebben we met Matthias Diependaele de juiste man op de juiste Vlaamse ministerpost. De N-VA blijft pleiten voor budgettaire nuchterheid. Geen avonturen die eindigen in torenhoge schulden voor de komende generaties op Vlaams niveau. We brengen de begroting in evenwicht en hanteren een strikte schuldnorm.