Vlaams Parlement (c) Anne Deknock.jpg

Vlaamse begroting

Budgettair liggen er de komende jaren zware uitdagingen op de plank. We worden geconfronteerd met pessimistische verwachtingen over de economische conjunctuur, in een context van internationale spanningen die een risico inhouden voor de wereldhandel, waar Vlaanderen veel welvaart uit put. Daarnaast heeft Vlaanderen ook nood aan investeringen in onder meer welzijn, onderwijs en infrastructuur. Investeringen waar we ons voor engageren.
 
De N-VA blijft pleiten voor budgettaire nuchterheid. Geen avonturen die eindigen in torenhoge schulden voor de komende generaties op Vlaams niveau. We brengen de begroting in evenwicht en hanteren een strikte schuldnorm.

Lees meer overBegroting