Vlaams Parlement (c) Anne Deknock.jpg

Vlaamse begroting

De Vlaamse begroting is in evenwicht. Dat blijkt een hele prestatie te zijn in dit land, want Vlaanderen slaagt daar als enige regio in. Makkelijk was het inderdaad niet. De zesde staatshervorming schoof stukken van bevoegdheden door naar de regio’s, maar slechts delen van de financiering van die bevoegdheden. Dat leidde tot een immense factuur voor Vlaanderen, terwijl ook Vlaanderen nood heeft aan investeringen in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, mobiliteit en gezondheidszorg.

Net zoals vorige legislaturen brachten we de Vlaamse begroting toch opnieuw in evenwicht, en creëren we weer ruimte voor de noodzakelijke investeringen.

Lees meer overBegroting