Personen met een beperking

Personen met een beperking

De N-VA stond mee aan de wieg van het nieuwe Vlaamse beleid voor personen met een beperking. 

Personen met een beperking moeten een uitkering krijgen waarmee ze zelf hun zorg en ondersteuning kunnen betalen. Dankzij dat budget én met hulp van de gemeenschap – familie, buren, mantelzorgers – moeten personen met een beperking zich minder richten tot de gespecialiseerde instellingen. Dat vergroot hun zelfstandigheid en doet de wachtlijsten krimpen.