Tabaksgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn zonder twijfel schadelijk voor de gezondheid. De N-VA zet in op een beleid dat steunt op drie pijlers: preventie, hulpverlening en handhaving. Het is daarbij belangrijk om geen nieuwe betuttelende maatregelen te nemen, maar om vooral de bestaande regels correct toe te passen.

Roken

Elk jaar sterven er wereldwijd nog miljoenen mensen door tabaksgebruik. Een aanzienlijk aantal van hen door passief mee te roken. Als we zien dat de meeste jongeren voor het eerst roken op café, moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen en het rookverbod in de horeca blijven verdedigen. Het is een noodzakelijk instrument in de strijd tegen longkanker.

Alcohol

Dat overmatig alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid, staat als een paal boven water. Het is de verantwoordelijkheid van eenieder van ons om een gezonde houding tegenover alcohol te ontwikkelen. In plaats van de burgers te betuttelen met altijd maar nieuwe wetten, begint de overheid best de bestaande regels toe te passen.