Politie

Politie

Onder minister van Binnenlandse Zaken Jambon werd er na jaren van desinvestering opnieuw geïnvesteerd in onze politie. Dankzij de doorgevoerde hervormingen komt er ruimte vrij die de politie toelaat om zich te concentreren op haar basistaken (wijkwerking, controle, interventie, recherche). Dat betekent dus ook “meer blauw op straat”.

De investeringen maken de politie klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Het project iPolice loodst de politie de digitale 21ste eeuw in. Er wordt geïnvesteerd in “blauw op het internet” : zo  kan de politie “internetpatrouilles” uitvoeren, bijvoorbeeld op Facebook en andere sociale media.