Onder minister van Binnenlandse Zaken Jambon werd er na jaren van verwaarlozing opnieuw geïnvesteerd in onze politie. Dankzij de doorgevoerde hervormingen kwam er ruimte vrij die de politie toelaat om zich te concentreren op haar basistaken (wijkwerking, controle, interventie, recherche). Dat betekent dus ook “meer blauw op straat”.

De investeringen maakten de politie klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Het werk is echter niet af. De N-VA wil een innovatiecultuur bij alle veiligheidsdiensten, die de middelen en bevoegdheden moeten krijgen om op te treden tegen spionage en buitenlandse inmenging. De overheid bakent daarbij ethisch grenzen en voorwaarden af. “Eén ding is zeker: willen we de veiligheid van onze toekomstige generaties veilig stellen, dan moet deze innovatiecultuur zich nestelen in onze veiligheidsdiensten zelf.