Politie

Politie

Voor onze veiligheid rekenen we op een performante politie. 

Na de Dutroux-crisis zijn de politiediensten gereorganiseerd. Maar vandaag staat de efficiëntie ervan opnieuw ter discussie. 

Er is te weinig blauw op straat omdat de politie nog steeds louter administratieve taken moet uitvoeren, de schaalgrootte van de lokale politie is verre van optimaal, de federale politie heeft een te logge structuur, de politieopleidingen zijn versnipperd waardoor agenten verschillende procedures aangeleerd krijgen, …

De N-VA kiest voor de samenvoeging van te kleine politiezones, maar waakt erover dat de politie dicht en snel bij de burger staat.

De politie moet een modern personeelsstatuut krijgen, met functionele verloning in plaats van een wildgroei van vergoedingen, toelagen en premies. Dit zorgt voor een transparanter en rechtvaardiger loonbeleid.