Artsen

Artsen

De N-VA vecht al jaren om het beroep van huisarts aantrekkelijker te maken. De huisarts is immers het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. De N-VA verzet zich tegelijk tegen de Franstalige politiek om te veel specialisten te scholen en te weinig huisartsen. Ook de afschaffing van de numerus clausus dient enkel ter ondersteuning van de Franstalige universiteiten. Dit alles leidt op termijn tot overconsumptie en een onbetaalbare gezondheidszorg.