Annick De Ridder

Vlaams volksvertegenwoordiger

Annick De Ridder zag op 4 februari 1979 het levenslicht in Antwerpen en groeide op in een warm nest. Haar mama koos ervoor om thuis voor beide 'junior De Ridders' te zorgen. Haar vader Philippe is professioneel steeds havengebonden bezig geweest als scheepsagent. Op jonge leeftijd mocht ze daarom al aan boord van de grootste zeereuzen, wat haar voorliefde voor de Antwerpse haven verklaart.

Annick studeerde eerst Latijn-Wiskunde en rondde daarna haar studies Rechten af aan de UFSIA en de UIA. In 2013 behaalde ze een postgraduaat getuigschrift ‘Corporate Finance’ aan de KUL. Hoewel de familie De Ridder niet politiek actief was, werd er soms toch stevig gediscussieerd rond de keukentafel. Annick kreeg van haar ouders de raad om de wereld in te trekken en ambitieus te zijn. Maar het ouderlijk huis blijft altijd de veilige thuishaven waar ze even tot rust kan komen.

Politiek moet mensen in beweging brengen
Haar carrière als advocate begon aan de Antwerpse balie in 2002. Maar ook politiek zat ze niet stil: in 2000 werd ze verkozen in de Antwerpse districtsraad. Zes jaar later kwam ze in de Antwerpse gemeenteraad en werd er fractieleider. Sinds 2004 is Annick Vlaams volksvertegenwoordiger. En sinds 2019 is Annick Antwerps schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Haar politieke interesses situeren zich op het sociaaleconomisch vlak, bijvoorbeeld: infrastructuur, ruimtelijke ordening,  mobiliteit, openbare werken, economie, havens en tewerkstelling. Op ethisch vlak omschrijft ze zichzelf als progressief.

Annick doet aan politiek om dingen in beweging te zetten en de samenleving ten goede te veranderen. Ze beschikt over een gezonde dosis idealisme, zelfrelativering en doorzettingsvermogen en bracht met succes thema’s zoals een meer vraaggericht openbaar vervoer, groene golven in het verkeer of spitsstroken op autosnelwegen onder de aandacht.

Politiek blijft leefbaar dankzij familie en vrienden
In haar vrije tijd is Annick een fervent loopster, en doet ze regelmatig mee aan wedstrijden. Haar twee favorieten zijn de marathon van New York en hoe kan het ook anders: de 10 miles in Antwerpen. Maar ook familie en vrienden blijven een belangrijke basis in haar leven. Politiek is een microbe die Annick volledig opslorpt. Ze is dan ook blij dat ze de politieke mallemolen af en toe kan ontvluchten bij haar familie en naaste vrienden. Ze bieden steun en een luisterend oor, zelfs op nachtelijke uren waarop iedereen al slaapt.