Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Het aantal klachten over inbreuken op dierenwelzijn ging de vorige legislatuur in stijgende lijn. Helaas liet de controle erop vaak te wensen over. Nu Vlaanderen in het verlengde van leefmilieu ook zelf bevoegd is voor dierenwelzijn, stellen we daar eindelijk paal en perk aan.

Er is eindelijk sprake van een echt regelgevend kader ter waarborging van dierenwelzijn. Vanaf 1 januari 2019 treedt ook het totaalverbod voor onverdoofd slachten in voege. 

Vanaf dan zal men in heel Vlaanderen verplicht zijn om schapen, kleine herkauwers en pluimvee te slachten volgens de methode van de omkeerbare elektronarcose. Dit is een pijnloze techniek waarbij het verdoofde dier ongevoelig wordt voor pijn.  Zodra deze techniek op punt staat voor kalveren en runderen, wordt zij ook op deze dieren toegepast. Tot dan is de methode verplicht waarbij de verdoving meteen na de halssnede gebeurt. (post-cut stunning)

De slagkracht van de inspectiediensten is aanzienlijk verbeterd zowel door extra mankrachten als door een transparanter beleid. In 2016 is de capaciteit van de Inspectiedienst Dierenwelzijn met maar liefst 60 procent uitgebreid en ging de dienst van 19 naar 30 voltijdse krachten. Daarnaast is in 2017 een nieuwe Vlaamse Inspectie voor Dierenwelzijn in het leven geroepen. Deze zal waken over de bescherming van dierenwelzijn, ook in de slachthuizen.

Lees meer overMilieu en klimaat