Voor de N-VA is verkeersveiligheid een absolute prioriteit. Elk slachtoffer in het verkeer is een drama. Voor de betrokkene, voor zijn familie én voor de samenleving. Het doel is en blijft om 0 verkeersdoden te hebben tegen 2050. 

Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is de laatste jaren gedaald, maar ligt nog altijd te hoog. Extra inspanningen blijven nodig. We hebben heel wat voorstellen om de verkeersveiligheid te verhogen. 

Het belangrijkste voorstel is de invoering van een rijbewijs met punten om de hardleerse chauffeurs van de baan te halen die de overtredingen blijven opstapelen. Het is echter niet de bedoeling om lichte overtredingen overmatig hard te gaan bestraffen. Daarom willen we een hervorming van het boetesysteem, waarbij na een eerste overtreding slechts een waarschuwing komt. Nadien komt er effectief een boete die gradueel hoger wordt naarmate men meer overtredingen maakt. Het zijn niet altijd de meest populaire maatregelen, maar de cijfers zijn duidelijk: al die maatregelen werken écht. 

Daarnaast zetten we in op controle op alcohol- en druggebruik achter het stuur. Het is geen kwestie van strengere regelgeving te maken, maar wel betere handhaving. Ook verbieden we het bezit van lachgas voor oneigenlijk gebruik. We dringen ook het gsm-gebruik achter het stuur terug.

Cruciaal voor ons is verkeersveiligheid in schoolomgevingen. We ondersteunen lokale overheden om (verdere) maatregelen te nemen. We maken extra fondsen vrij voor maatregelen in de infrastructuur rondom scholen, zetten maximaal in op schoolstraten, en voeren tijdssloten in voor vrachtverkeer in schoolomgevingen. Ingangen van scholen aan drukke wegen werken we zoveel mogelijk weg. 

Verder werken we zwarte punten verder weg, en leggen nieuwe weginfrastructuur vergevingsgezind aan.   We maken ook gebruik van digitalisering en het slimme gebruik van data om de verkeersveiligheid te verhogen en de doorstroming te verbeteren.  We maken het gebruik van de e-step veiliger door in te zetten op homologatie en snelheidsbeperking.  

Tot slot vinden we het ook belangrijk om te vermelden dat we niet meedoen aan leeftijdsdiscriminatie, waarbij oudere mensen vanaf een bepaalde leeftijd telkens opnieuw een rijexamen moeten afleggen.