Welzijn

Welzijn

Ondanks de nood aan besparingen bleef de N-VA, samen met de Vlaamse Regering, verder investeren in de zorgsector. Bijkomende middelen gingen naar het welzijnsbeleid. Bijvoorbeeld werden maatregelen genomen voor meer dan 3.000 nieuwe jobs in de witte sector. In de ouderenzorg kwamen er 4.490 extra woongelegenheden. 

Ondanks de vele inspanningen blijven we nog steeds voor een aantal grote uitdagingen staan. De wachtlijsten in de zorg zijn niet nieuw. Er is de vraag naar voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang, net als de nood aan ondersteuning voor personen met een beperking. Ook in de ouderenzorg blijven investeringen noodzakelijk.

De N-VA wil de wachtlijsten op twee manieren aanpakken. 

Enerzijds werken we aan een beleid waarbij hulpbehoevenden zolang mogelijk thuis kunnen blijven. Vele patiënten blijken zelf vragende partij om in hun vertrouwde omgeving te blijven. Met de nodige hulp en ondersteuning is dat vaak haalbaar.

Anderzijds willen we iedere persoon met een erkende handicap een persoonlijk ondersteuningsbudget geven. Met dat budget, een soort financieel “rugzakje”, kan hij zelf kiezen voor de hulp die het best past.