Medicijnen

Medicijnen

De N-VA wil de Vlaamse gezondheidszorg zoveel mogelijk stoelen op de principes van de Evidence-Based Medicine (EBM). Wat aantoonbaar werkzaam en dus wetenschappelijk bewezen is, betalen we sneller terug. Wat overbodig of niet werkzaam (genoeg) is, schrappen we. En dat principe hanteren we in alle domeinen van de geneeskunde: voor medische behandelingen, maar ook voor medicijnen.

Indien bewezen is dat een geneesmiddel niet of onvoldoende werkt en het gebruik ervan de patiënt kan schaden of zelfs tot overlijden kan leiden, wordt het uit de handel genomen. Alleen zo kunnen we de patiënt maximaal beschermen en de kwaliteit van onze gezondheidszorg garanderen.