Cathy Coudyser

Vlaams volksvertegenwoordiger

Wie is Cathy ?

Cathy Coudyser komt uit West-Vlaanderen en woont in de unieke kustgemeente Knokke-Heist. Ze is gehuwd en heeft een dochter Emma. Na een korte loopbaan in het onderwijs stapte ze over naar een commerciële functie bij KBC. Toen volgde ze haar hart en hielp mee in de juwelierszaak van haar man. Haar engagement in de jeugdbeweging, JCI, de ouderraad en de Orde van den Prince tonen haar maatschappelijke betrokkenheid aan.

Politiek engagement

Dat leidde ook tot politiek engagement in 2003. Wat startte als organisatorsiche ondersteuning van de afdeling, groeide uit tot een mandaat in de OCMW-raad van Knokke-Heist (2006-2012). Sedert 2012 is Cathy fractieleider in de gemeenteraad.

Dankzij de groei van de partij kreeg Cathy ook op het nationale niveau kansen. In 2009 en 2010 nam ze deel aan de Vlaamse en federale verkiezingen. In november 2012 kon ze als opvolger zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sedert 2014 is Cathy Vlaams Parlementslid. Ze is woordvoerder voor cultuur en erfgoed. En – hoe kan het ook anders als je van de kust bent – ze volgt ook het beleidsdomein toerisme op.

Motivatie en politieke keuze

Cathy is overtuigd dat de N-VA de enige partij is die garantie biedt om de welvaart en het welzijn van de Vlamingen veilig te stellen. Ze gelooft in de gemeenschap: het gezin, de verenigingen, de wijk, de buurt, de gemeente als basis om samen te leven. Maar er zijn ook grotere gemeenschappen: Vlaanderen en Europa. Taal, cultuur, identiteit en authenticiteit binden en verbinden mensen. In een gemeenschap heeft elk individu rechten en plichten. De Vlaamse gemeenschap is open, met een blik op de wereld en inclusief. Aan dit Vlaanderen wil Cathy helpen bouwen. Ze is ook overtuigd dat Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme de enige staatsstructuur is die het land nog bestuurbaar houdt.

Interesses

Cathy is een cultuurmeerwaardezoeker. Theater-, film- en dansvoorstellingen bezoeken, tentoonstellingen of museumbezoeken, kunst beleven tout court is haar favoriete bezigheid. Daarnaast ontdekt ze graag de authenticiteit van steden en gemeenten in Vlaanderen en Europa. Ze reist dan ook graag.  

En ze geniet graag met familie en vrienden van de culinaire troeven van de regio.