Federale begroting

De N-VA stapte in deze federale regering omdat de verandering in dit land hard nodig was. Zeker op begrotingsvlak. Het desastreuze beleid onder de voorgaande regeringen leidde tot een immense en groeiende staatschuld, een oplopend tekort, en een onhoudbaar woekerende overheid die belastingen verhogen als doelstelling leek te hebben. Dat moest anders. Er is deze legislatuur dan ook sterk bespaard. Niet enkel op de huidige uitgaven, maar ook op de toekomstige. Daarvoor hebben we enkele moeilijke, maar noodzakelijke beslissingen moeten nemen. Het overheidsbeslag (de overheidsuitgaven in verhouding tot de hele economie) daalde van 55,2 procent in 2014 naar 51,8 procent in 2018. Als de uitgaven dalen kunnen de inkomsten ook naar beneden, dus verlaagden we de belastingen. Die dalingen voortzetten is voor ons een prioriteit.

We werden in 2016 geconfronteerd met enkele ingrijpende onvoorziene omstandigheden op het vlak van veiligheid. Het voorziene evenwicht halen we daardoor niet zo snel als we gehoopt hadden. Maar de verandering is wel ingezet: het tekort is van 3,1 procent van het bbp bij de start van deze legislatuur al teruggedrongen tot 1 procent.

Lees meer overBegroting