Federale begroting

De regering-Di Rupo verhoogde de belastingen met meer dan 8 miljard. Tegelijk liet ze de uitgaven nog sneller stijgen. De afspraken met Europa werden niet correct nageleefd.

De N-VA wil daarom de Moesen-norm introduceren. Daarbij wordt het totaal van de overheidsuitgaven gedurende enkele jaren bevroren. Binnen dat bevroren totaalbudget kunnen bepaalde deelbudgetten – zoals de pensioenen – vanzelfsprekend nog groeien. Dat verplicht de overheid om keuzes te maken: hier snoeien om elders te kunnen groeien.

Voor sociale uitkeringen en pensioenen blijft een aangepast en gegarandeerd indexeringsmechanisme voorzien.

Lees meer overBegroting