Sportinfrastructuur

Sportinfrastructuur

De sportsector moet zich verder professionaliseren om de sportmentaliteit nog meer aan te wakkeren. Dat vereist gerichte investeringen in voldoende en kwaliteitsvolle infrastructuur, zowel voor topsport als voor de zogenoemde breedtesport, die iedereen kan beoefenen op amateurbasis.

De N-VA wil drie topsportcentra verder uitbouwen op drie locaties in Vlaanderen: Antwerpen, Gent en Leuven. De trainingsinfrastructuur, omkadering en sportwetenschappelijke en sportmedische begeleiding van een sporttak clusteren we telkens op één campus.

Voor lokale sportinfrastructuur liggen het initiatief en de verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de lokale besturen. Al kan de Vlaamse overheid via gerichte projectoproepen wel voor een extra (financiële) duw in de rug zorgen. 

Lees meer overSport