Ons land is een wereldwijd voorbeeld voor slimme selectieve huisvuilophaling en recyclage. Miljoenen gezinnen en ondernemers leveren grote inspanningen om hun afval te recycleren en het restafval te beperken.

Om die leidersplaats te behouden, wil de N-VA het sorteren zo eenvoudig mogelijk maken. Als sorteren té complex wordt, riskeren mensen af te haken. 

Ook privébedrijven kunnen een rol spelen in de ophaling en verwerking van afval. Zo creëren we een win-winsituatie. De privé zorgt voor jobs en een rendabele verwerking van de afvalstromen, terwijl wij allen profiteren van de voordelen van recyclage en het hergebruik van de grondstoffen.