Gelijke kansen

Gelijke kansen

Gelijke kansen garanderen en discriminatie bestrijden zijn opdrachten van elke dag en voor iedereen. Daarbij is een speciale voorbeeldfunctie weggelegd voor de overheid, zowel als werkgever als in de ontwikkeling en uitvoering van haar beleid.

De N-VA wil werk maken van een sterk, gecoördineerd gelijkekansenbeleid op maat van de diverse doelgroepen. Daarin verdient elk van die groepen specifieke aandacht: vrouwen en mannen, holebi’s en transgenders, Vlamingen met een migratieachtergrond, personen met een beperking, tot en met mensen in armoede, indien die de toegang tot gelijke kansen missen.

Tegelijk verwachten we dat iedereen zelf mee verantwoordelijkheid draagt voor gelijke kansen, voor zichzelf en voor de ander, en de geboden kansen ook grijpt. We kunnen en mogen niet aanvaarden dat de verantwoordelijkheid steeds bij ‘de ander’ wordt gelegd of dat mensen of groepen zich in een slachtofferrol wentelen.