Gelijke kansen

Gelijke kansen

De N-VA staat voor een open, inclusief Vlaanderen. Een gelijkekansenbeleid is per definitie een horizontaal beleid dat binnen alle overheidsentiteiten gerealiseerd moet worden.
We waarborgen de gelijkheid van rechten voor iedereen, los van afkomst, geloof, overtuiging, beperking, geslacht of seksuele geaardheid. Vooroordelen, fysiek en verbaal geweld of pesterijen omwille van iemands eigenheid zijn ontoelaatbaar. Zowel op het werk, in de privésfeer als op straat.
Maar met wetten en regels alleen roei je vooroordelen en racisme niet uit. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Daarover moeten de overheid en eenieder van ons waken.

Daarbij mag en moet de overheid eisen dat iedereen – burgers, middenveldorganisaties,   verenigingen, werkgevers – de geboden kansen grijpt en zelf mee verantwoordelijkheid draagt voor gelijke kansen, voor zichzelf en voor de ander. Een overheid kan en mag niet aanvaarden dat de verantwoordelijkheid steeds bij ‘de ander’ wordt gelegd of dat mensen of groepen zich in een slachtofferrol wentelen.