De N-VA wil een goed werkend gerechtelijk apparaat waarin de rechtzoekende centraal staat. Geen gedoogbeleid, maar een nultolerantiebeleid met een effectieve strafuitvoering.

Slachtoffers beter dan ooit begeleiden, daders kordater opvolgen en ons voorbereiden op bijkomende justitiebevoegdheden na 2024. Zuhal Demir, de eerste Vlaams minister van Justitie, zet in 2021 een zelfstandig Vlaams agentschap Justitie in de steigers. Samen met een transitiemanager maakt ze vastberaden de blauwdruk voor de fundamenten van het -figuurlijke- Vlaamse justitiehuis.

De Vlaamse justitie moet vanaf de start slagkrachtig en efficiënt georganiseerd worden. Deze opdracht is dus cruciaal voor het rechtvaardigheids- en veiligheidsbeleid van de komende jaren.

Op federaal niveau blijft er tot nader order ook nog veel te verbeteren op vlak van Justitie. Minister na minister slaagt er niet in om de grote pijnpunten weg te werken: straffeloosheid door een falende strafuitvoering, een informatisering die niet bepaald het woord ‘toekomstbestendig waard’ is, veel te lang wachten op een uitspraak, …